Hälsoskolan av Mikael Engström

Övning 1: Finn din högsta dröm. Instruktioner för hur du gör denna övning finns på sid 17 i TilliT Glada Nyheter nr 2.PDF  Instruktionerna för övningen, se sid 17

Övning 2: Ställ dig frågan och svara med penna och papper: Vilka tre invanda mönster stoppar dig från att börja göra det du innerst inne vill? Vem är det som stoppar dig? 

Här en film med dans om modernt ledarskap.