Professor_Christian_Blomstrand_TilliT_Glada_Nyheter_nr_13.jpg

Ett lyckligare Sverige
”Positiva nyheter läker hjärnan”, säger Christian Blomstrand, professor i neurologi. 
(Läs artikeln om Christian Blomstrand i TilliT nr 9, sid 8-9)


http://www.tillit.info/filer/tillit_nr_9_webb.pdf